OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
12.2016

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli informuje, że w ogłoszonym konkursie na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w GZUK w Serokomli 

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na wolne stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie:

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli ogłosił nabór na stanowisko główny księgowy; ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Serokomli oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22.11.2016r. Ofertę na wolne stanowisko w wyznaczonym terminie złożył jeden kandydat.

Z analizy złożonych dokumentów wynika że oferta nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu jako niezbędne.

Wobec powyższego nabór na stanowisko pozostał nierozstrzygnięty.

 

 

                                                                                                                      Kierownik

                                                                                                                     /Ewa Mazur/

Pliki do pobrania