Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań dot. substancji promieniotwórczych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Serokomli.

15
02.2019

Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Serokomli.

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Serokomli.

02
01.2019

Czytaj więcej o: BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Serokomli.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SEROKOMLI o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy ( wymiar czasu pracy: 1/2 etatu )

14
09.2018

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli  informuje, iż na terenie Gminy Serokomla funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK, który czynny jest od poniedziałku do czwartku od godz. 800 do godz. 1300.

26
07.2018

Czytaj więcej o: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK

Inspektor ochrony danych

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli informuje, że z dniem 17.07.2018r. powołany został w GZUK Inspektor ochrony danych w osobie Pani Małgorzaty Kołodziejczyk. Kontakt:

 e-mail iodgzuk@gminaserokomla.pl  tel. /25/ 631-62-82.

17
07.2018

Czytaj więcej o: Inspektor ochrony danych

O G Ł O S Z E N I E

W związku z wybudowaniem w miejscowościach: Serokomla, Hordzież, Wólka, Ruda, Nowa Ruda sieci kanalizacyjnej, przypomina się właścicielom nieruchomości, które nie są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku przyłączenia takich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

08
01.2018

Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

I N F O R M A C J A

Na podstawie uchwały Nr XXVII/141/2017 Rady Gminy Serokomla z dnia 28 listopada 2017r. nastąpiła zmiana górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w miejscowości Wólka.

29
12.2017

Czytaj więcej o: I N F O R M A C J A

Informacja

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli informuje o możliwości rozliczenia za zużytą wodę i odprowadzane ścieki poprzez dostarczenia wskazań wodomierza:

05
04.2017

Czytaj więcej o: Informacja

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

30
12.2016

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE  KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SEROKOMLI o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

09
12.2016

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli informuje, że w ogłoszonym konkursie na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w GZUK w Serokomli 

07
12.2016

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Serokomli w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu.

22
11.2016

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

KSIĘGOWY w GMINNYM ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH w SEROKOMLI wymiar czasu pracy – ½ etatu

20
05.2016

Czytaj więcej o: Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 3/2015 Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli z dnia 07 grudnia 2015r

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

GŁÓWNY  KSIĘGOWY W GMINNYM ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH w SEROKOMLI  ½ etatu

19
10.2015

Czytaj więcej o: Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze