Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli

Bieżąca ocena jakości wody

15
04.2019

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Serokomli z dnia 05.04.2019 r.