Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli

Ogłoszenie dotyczące przerwy w dostawie wody

26
09.2019

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli informuje o konieczności wstrzymania dostawy wody w dniu 26.09.2019r. (czwartek) od godz.9.00 do czasu zakończenia prac na sieci wodociągowej na całym terenie zaopatrywanym w wodę z wodociągu w Serokomli.