Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli

Strona główna


Artykuły

PRACA – księgowość

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli poszukuje pracownika na samodzielne stanowisko pracy – Główny Księgowy w ramach „umowy zastępstwo” (na dłuższy okres czasu).

22
07.2019

Czytaj więcej o: PRACA – księgowość

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

04
06.2019

Czytaj więcej o: BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z powodu zadłużenia

W związku z uchylaniem się części właścicieli nieruchomości od regulowania należności z tytułu korzystania z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli informuje, że:

24
05.2019

Czytaj więcej o: Wstrzymanie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków z powodu zadłużenia

Ogłoszenie dotyczące przerwy w dostawie wody

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli informuje, o konieczności wstrzymania dostawy wody w dniu 09.05.2019r. (czwartek) od godziny 12.45 do czasu usunięcia awarii sieci wodociągowej:

08
05.2019

Czytaj więcej o: Ogłoszenie dotyczące przerwy w dostawie wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Serokomli z dnia 05.04.2019 r.

15
04.2019

Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Informacja dotycząca obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

09
04.2019

Czytaj więcej o: Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Ogłoszenie dotyczące przerwy w dostawie wody

Gminny Zakład  Usług Komunalnych w Serokomli informuje, że w związku z awarią gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Leonardów, w dniu 01.03.2019 r. pomiędzy godziną 11:00 a 15:00 nastąpiła konieczność wstrzymania dostaw  wody na całym terenie obsługiwanym przez ujęcie w Serokomli, ze względu na prowadzone prace na wodociągu gminnym.

01
03.2019

Czytaj więcej o: Ogłoszenie dotyczące przerwy w dostawie wody

Ogłoszenie dotyczące przerwy w dostawie wody

Gminny Zakład  Usług Komunalnych w Serokomli informuje, że w związku z awarią gminnej sieci wodociągowej, w dniu 20.02.2019r. nastąpiła konieczność wstrzymania dostaw  wody na całym terenie obsługiwanym przez ujęcie w Serokomli, aż do czasu usunięcia awarii.

20
02.2019

Czytaj więcej o: Ogłoszenie dotyczące przerwy w dostawie wody

Ogłoszenie dotyczące przerwy w dostawie wody

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli informuje, że w dniu 20.02.2019r. (środa) pomiędzy godziną 8.00 a 17. 00  nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Bronisławów, Wólka, Ruda, Nowa Ruda, Wola Bukowska - ze względu na prowadzone prace na wodociągu gminnym.

18
02.2019

Czytaj więcej o: Ogłoszenie dotyczące przerwy w dostawie wody

Bieżąca ocena jakości wody

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań dot. substancji promieniotwórczych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Serokomli.

15
02.2019

Czytaj więcej o: Bieżąca ocena jakości wody

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Serokomli.

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Serokomli.

02
01.2019

Czytaj więcej o: BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Serokomli.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SEROKOMLI o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy ( wymiar czasu pracy: 1/2 etatu )

14
09.2018

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli  informuje, iż na terenie Gminy Serokomla funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK, który czynny jest od poniedziałku do czwartku od godz. 800 do godz. 1300.

26
07.2018

Czytaj więcej o: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK

Inspektor ochrony danych

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli informuje, że z dniem 17.07.2018r. powołany został w GZUK Inspektor ochrony danych w osobie Pani Małgorzaty Kołodziejczyk. Kontakt:

 e-mail iodgzuk@gminaserokomla.pl  tel. /25/ 631-62-82.

17
07.2018

Czytaj więcej o: Inspektor ochrony danych

O G Ł O S Z E N I E

W związku z wybudowaniem w miejscowościach: Serokomla, Hordzież, Wólka, Ruda, Nowa Ruda sieci kanalizacyjnej, przypomina się właścicielom nieruchomości, które nie są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku przyłączenia takich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

08
01.2018

Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E