Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli

ul. Warszawska 21

21-413 Serokomla

tel. 25-631-62-82

e-mail: gzuk@gminaserokomla.pl

www.gzuk.gminaserokomla.pl

 Godziny urzędowania:

  od poniedziałku do piątku

  w godz. 7.45 – 15.45

 NIP: 825-21-27-000

 Numer konta:

   BS Krzywda O/Serokomla

   57 9203 0002 0020 1322 2000 0010

 

 

Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Serokomli

  • Informujemy, iż Administratorem danych jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli reprezentowany przez Kierownika Zakładu. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów oraz  obowiązków ustawowych.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: gzuk@gminaserokomla.pl lub listownie na adres Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla.

 

  • Dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przepisami prawa.

 

  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o RODO.

 

  • Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

  • Informujemy, że podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

  • Informujemy, że Administratorem Danych  można się kontaktować pod nr tel. /25 /6316282 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej gzuk@gminaserokomla.pl    

 

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Serokomla dostępnych jest w zakładce "Przetwarzanie danych osobowych".