Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Serokomli z dnia 31.03.2023 r.