Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek GZUK

Oczyszczalnia Ścieków w m. Wólka

Stacja Uzdatniania Wody w Serokomli

O nas

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli – informacje
 
 

Z dniem 1 lipca 2009 r utworzono jednostkę organizacyjną Gminy Serokomla o nazwie Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli, który działa w formie jednostki budżetowej prowadzącej gospodarkę finansową objętą budżetem gminy.
Siedzibą GZUK jest lokal przy ul. Warszawskiej 21 w Serokomli a terenem działania jest Gmina Serokomla.

 

Celem utworzenia GZUK jest realizacja zadań własnych Gminy Serokomla w zakresie:
– utrzymanie i eksploatacja studni głębinowych w ujęciu wody w Serokomli
– zaopatrzenia mieszkańców Gminy Serokomla w wodę
– zbiorowego odprowadzania ścieków do gminnej oczyszczalni  ścieków  w miejscowości  Wólka.
– odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych.
– utrzymanie dróg gminnych, przystanków komunikacji publicznej i chodników.
– usuwanie awarii sieci wodociągowej
– środków transportowych
– oświetlenia ulicznego
– targowisk oraz innych obiektów użyteczności publicznej
– utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Serokomla
– inne zadania wynikające z działalności statutowej

 

Rozliczanie należności za pobraną wodę,  odprowadzone ścieki i odebrane odpady komunalne odbywa się na podstawie faktury, którą każdy odbiorca otrzymuje od inkasenta, po odczytaniu wskazań wodomierza. Odczyty wodomierzy i wystawianie faktur odbywa się raz na kwartał, a odbiorcy korzystający z kanalizacji rozliczani są co miesiąc.

 

Wpłaty należności można również dokonywać bez dodatkowych opłat w Banku Spółdzielczym Krzywda Oddział  w Serokomli, na konto Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 

 

Wpłat dokonywać można również drogą elektroniczną.

Nr konta:  B.S. Krzywda O/Serokomla 57 9203 0002 0020 1322  2000 0010

 

Uprawnionym inkasentem do wystawiania faktur i pobierania opłat jest Pani Ewa Mazur posiadająca upoważnienie Nr 1/2012 wystawione przez Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli.

 

W wyjątkowych sytuacjach ( np.  przebywanie w lokalu okazjonalnie, w dni wolne od pracy lub   z innych powodów nieobecności w czasie wizyty inkasenta) podanie odczytu wodomierza można dokonać osobiście w siedzibie GZUK, lub  telefonicznie pod nr (25) 631-62-82 i ustalenie sposobu rozliczenia.
Z powodów wymienionych powyżej lub niemożności odczytania wskazań wodomierza, do naliczenia opłaty inkasent przyjmuje odczyt prognozowany, wynikający ze średniej poprzednich odczytów.

 

W przypadku awarii lub nieprawidłowości  w działaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej prosimy kontaktować się osobiście w biurze GZUK w godzinach
od 745 do 1545 lub  telefonicznie pod nr (25) 631-62-82.